Radio & TV Types

View as
Sort by

EBL31, MULLARD NIB

₩43,639 ₩50,912

10P13 MAZDA NIB

₩17,456

12AV6 GE NIB

₩7,273

12BA6 NIB

₩7,273

12BE6 NIB

₩7,273

12BY7 NIB

₩16,001

12GN8 RCA NIB

₩7,273

12HG7 RCA NIB

₩7,273

12SH7 RCA NIB

₩8,001

12SJ7 NIB

₩7,273

12SQ7GT NIB

₩7,273

12SW7 NIB

₩8,728

1625 RCA NIB

₩17,456

19T8 NEW BOXED

₩7,273

1D5 BRIMAR NIB

₩17,456

1G3GT RAC NIB

₩7,273

1S4 BRIMAR NIB

₩7,273

2051 REBOXED

₩8,728

215P COSSOR NIB

₩17,456

24E PHILCO NIB

₩8,728

25L6 KT32 NIB

₩14,546

2C26 HYTRON NIB

₩13,092

30P4 EDISWAN

₩7,273

35A5 NIB

₩10,182

36 NIB

₩7,273

3D3 BRIMAR

₩7,273

3Q4 BRIMAR NIB

₩7,273

3S4 BRIMAR NIB

₩7,273

402P COSSOR NIB

₩17,456

420T COSSOR NIB

₩27,638

56 NIB

₩23,274

5845 NIB

₩7,273

5908 NIB

₩7,273

6293 RCA NIB

₩37,821

6A7 NEW, BOXED

₩11,637

6A8G NIB

₩8,728

6AB7 NEW BOXED

₩7,273

6AG5 RCA NIB

₩7,273

6AR8 GE NIB

₩6,910

6AU5 NIB

₩8,001

6AV5GA NIB

₩10,910

6BH7 NIB

₩7,273

6BQ7A NIB

₩7,273

6BS7 NEW BOXED

₩6,546

6BW7 NEW BOXED

₩5,819

6C8G NEW BOXED

₩7,273

6F5 RCA NIB

₩8,728

6F6 NIB

₩17,456

6F7 6F7B NIB

₩8,728

6J7GT NIB

₩7,273

6J8G NEW BOXED

₩10,182

6JE6C GE NIB

₩34,911

6JS6C NIB

₩29,093

6N6 NIB

₩7,273

6P28 NEW BOXED

₩11,637

6U5G BRIMAR NIB

₩39,275

6Y6 RCA NIB

₩8,728

7193 ZAERIX

₩8,728

7609 EIMAC NIB

₩43,639

7B5E BRIMAR NIB

₩11,637

7D3 BRIMAR NIB

₩10,182

7D5 NIB

₩14,546

7F7 NIB

₩10,182

7F8W NIB

₩10,182

7H7 COSSOR NIB

₩10,182

829B NIB

₩11,637

84 BRIMAR NIB

₩8,728

8A8 COSSOR NIB

₩7,273

8D2 BRIMAR NIB

₩7,273

9001 NIB

₩7,273

9D2 BRIMAR NIB

₩17,456

9D7 BRIMAR NIB

₩11,637

A3 NEW BOXED

₩14,546

B349 GEC NIB

₩7,273

C1 PHILIPS NIB

₩11,637

C71 MULLARD NIB

₩10,182

CV4091 NIB

₩8,728

DET22 NEW BOXED

₩20,365

DF33 NEW BOXED

₩10,182

DK31 NEW BOXED

₩10,182

DL145 MARCONI

₩7,273

DL63 NEW BOXED

₩9,455

DL74M OSRAM NIB

₩13,092

EC53 NR88 NIB

₩8,728

EC90 NIB

₩7,273

ECF82 GEC NIB

₩29,093

EF5 MULLARD NIB

₩17,456

EF6 PHILIPS NIB

₩17,456

EF8 MULLARD NIB

₩14,546

EF83 NIB

₩7,273

EF9 MULLARD NIB

₩17,456

EK3 MULLARD NIB

₩17,456

EL3 MULLARD NIB

₩32,002

EN92 5696 NIB

₩7,273

GEC HAMMERSMITH 12E1, CV345, CV8025, 5B/351D GEC HAMMERSMITH BEAM TETRODE NEW BOXED

A very nice boxed device by the best manufacturer of these valves, dating from 1971.
₩80,005

GL8020 NIB

₩11,637

GT1C OSRAM NIB

₩17,456

HD14 OSRAM NIB

₩8,728

HK13C MULLARD

₩8,728

HR23 MAZDA NIB

₩8,728

HS23 NIB

₩8,728

KT36 OSRAM NIB

₩14,546

KT74 OSRAM NIB

₩13,092

KT76 OSRAM NIB

₩13,092

MHD4 OSRAM NIB

₩21,820

N339 OSRAM NIB

₩7,273

N37 OSRAM NIB

₩10,182

OM6 COSSOR NIB

₩11,637

OM9 COSSOR NIB

₩11,637

PEN25 CV25 NIB

₩10,182

QP230 NIB

₩10,182

SP2 NEW BOXED

₩17,456

SP4 MULLARD NIB

₩26,183

UCH81 NIB

₩8,728

VGT121 T41 NIB

₩13,092

VR67 L63 NIB

₩29,093

W21 OSRAM NIB

₩11,637

W77 OSRAM NIB

₩7,273

X14 GEC NIB

₩7,273

X24M OSRAM NIB

₩21,820

X61M OSRAM NIB

₩8,728

X71M OSRAM NIB

₩11,637

X76 MARCONI NIB

₩11,637

Z14 OSRAM NIB

₩7,273

12SJ7 FOR T47/ART-13

From ₩5,819

1LD5 FOR WS48

From ₩8,728

ARTP2, CV1345 FOR WS46

From ₩11,273

CV6 / CV1135 / ARP135 / E1148 / VT232/ DET20/ NR80 FOR WS19 19 SET B SET

low capacity triode for WS19 B set
From ₩13,092